X


2016
Canlı performans
6 saat
44a, İstanbul
24 nisan

X, yok olan ve var oluşları yalnızca istatistiki bir rakama dönüşmüş olanları yokluklarını var ederek var etmeye yönelik çabadır.

1915 ve 1917 yılları arasında Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin 4/3’ünün yok olduğunu gösteren Talat Paşa’nın raporu üzerinden, performans bir “kara kaplı bir defter”in 4/3’ünü kırmızı bir kalem ile x ile doldurmaktan ibarettir. Bu şekilde bedenin sadece bir istatistiki veri haline gelen ölü sayılarının insan yaşamlarına tekabül ettiğini zamana yayarak deneyimlendiği ve kişilerin görmesine açık bir alan haline gelmesi hedeflenmiştir.