philia


2012
video
6’33”
İstanbul 

philia: kan bağından özgürleşmiş bir aile. deleuze

translık deneyiminde sargı bezleri/bandagelar göğüsleri sarmak ve düz göğüslü olmak için kullanılır. daha çok trans erkekler, drag kingler ve transgenderlar kullanır.

philia bedenlerin birbirine geçtiği, bandaj şeritlerinin bedenleri birleştirdiği, “bağ”ladığı, “bağ”landığı sınırların yavaş yavaş aşıldığı ortak bir deneyimin ürünüdür. 8 saatlik bir çıplaklık-dokunma-dokunulma-yaklaşma-yakınlaşmadır. cinselliğin, cinsiyetin normlarının dışında olmanın “bağ”ladığı bir ailedir.

Gündeliğimizin mahrem bir parçası olan göğüslerini sarma beraber yaşanabilecek midir, nasıl yaşanacaktır gibi sorularla ortaya çıkmış, kameranın varlığının ve ardından “kamusal”a açılmanın yaratılması istenen güvenli alan üzerindeki etkileri düşünülmüştür.

​Bandajın trans hayatların bir parçası olduğunu imleyerek düz göğüslü, cinsiyetleri muğlak kişilerle başlayan video, oyuncuların soyunmasıyla devam eder ve beraber bandajlanmaya geçer.

philia‘nın bağlarında arzu, “kardeşlik”, ensest, güven, ibnece-dönmece bir yoldaşlık gezer. bandaj şeritleri bedenleri “bağ”larken kamera da bu bağ-la(n)manın bir ucu olur ve karışan-birleşen-ayrışan bedenler arasında gezer.