Bir Arkadaşlık Laboratuarı: Zorluk ve Dönüşüm

Fotoğraf: Vala T. Foltyn

2019
Canlı performans
3 gün, günde 10 saat
Uluslararası Performans Sanatı Festivali 2019
Warehouse9, Kopenhag, Danimarka
Emma Castro Moller ve Jorgen Callesen küratörlüğünde
Ari P. Büyüktaş ile


Kısıtlamaları kırmak, özgürleşmek, kolektif bir yolu paylaşmak, arkadaşlığın olasılıklarına dair bir keşif arayışı.
3 gün, toplamda 30 saatlik bir araştırma.
Senin elini tutarken seni içsel şeytanlarından geçmeye zorlamasam da dürtsem…?
Bu kolektif bir mekan ve diğerinin varlığıyla mevcut olan bir şifalanma zamanı yaratır mı?
Arkadaşlık kendimizin birbirimizle bağından yol alan dönüştürücü bir yol olabilir mi?
Peki ya mahremiyeti bu arkadaşlık laboratuarında nasıl keşfeder, nasıl yeniden ele alırız?

Bir arkadaşlık laboratuarı: Zorluk ve Dönüşüm sanatçıların kişisel tarihlerinden kaynağını bulan bir uzun süreli performans. 10 yıldır aldıkları yolculukta, Ari ve Leman hegemonyanın ve normun ötesinde mekanlar ve ilişkiler yaratmaya çalıştılar. Etiği, politikayı ve estetiği sorguladılar, ölümü, yaşamı, yarayı ve yaraalabilirliği düşündüler, aşktan, cinsellikten, bedenden ve dönüşümden konuştu, İstanbul queer dünyasında birçok queer etkinlik organize edip 2012 – 2019 arasında beraberce danışma kurulunda oldukları Queer Düş’ün serisini kurdu, serinin parçası olarak türkçeye queer kitaplar çevirdiler. Leman, Warehouse9 Uluslararası Performans Sanatı Haftası’nın davetini aldığında arkadaşlık üzerine bir yazı üzerinde çalışıyorlardı. Bu yazı aralarındaki bağın kolaylaştırıcılığında kendi içsel benliklerine dalacakları bir laboratuar yaratmak için arkadaşlıklarını kullanma düşüncesini doğurdu.

Fotoğraf: Jakob Tekiela

Bir arkadaşlık laboratuarı: Zorluk ve Dönüşüm mahremiyetin ve bağın şifalandırıcı ve dönüştürücü etkisi üzerine bir araştırma. Performans, arkadaşlıklarını doğal habitatından çıkararak arkadaşları deneysel bir alanda soruşturmaya yönelik bir meraktan ilhamını alır ve iki temel katman yaratır: Sanatçılar kendi derinliklerine gitme amacıyla içsel benliklerini ortaya koyarken eş zamanlı olarak izleyiciyi aralarındaki bağlantıyı ve olma ve birbirlerini etkileme hallerini incelemeye davet ederler.

Fotoğraf: Amalia Kasakove

İlk olarak Ari ve Leman tahta borular, kırmızı ip ve arkadaşlık üzerine yazılarından parçaların üzerinde yazılı olduğu saydam plastik yüzeyler, iki ucu olan kalın kırmızı bir ipe bağlı olan küçük bir kaya (ya da büyük bir taş) ile Laboratuar’ı yaratırlar. .

Bantla sarılı bedenlerle başlar, performansın ilk saatlerinde bantları soyar, küçük kayayı (ya da büyük taşı) iter ve çekerler. Mekana yerleştirdikleri metinlerinden parçalar okurlar. Zamanı ve mahremiyeti, yarayı ve şifayı deneyimler, yalnızlığı ve beraberliği, kendileri ve birbirleriyle, mekanla ve izleyiciyle yeni bağlanma yolları keşfederler.

Bu performans Emma S. Castro Moller ve Jorgen Callesen küratörlüğünde düzenlenen 2019 Warehouse9 Uluslararası Performans Sanatı Festivali’nin desteği ile gerçekleştirilmiştir.