Zehirlenmiş Prenses2017
Canlı performans
10 gün, günde 8 saat
ALAN Istanbul, Tarlabaşı, İstanbul 
ALAN Istanbul ve Performistanbul işbirliği ile
6 – 15 Şubat

“Tarlabaşı bir prenses olsaydı nerelerde yaşardı, annesi, babası, arkadaşları kim olur, kime aşık olurdu, nerede, nasıl zehirlendi, panzehir nerede…”

Tarlabaşı, 16. yüzyılda Pera (bugün Beyoğlu) ve çevresinde çalışan diplomatların ve üst düzey yöneticilerin yaşaması için kurulmuştu. 20. yüzyılda, başkent olarak Ankara’nın seçilmesiyle, Pera’daki elçilikler Ankara’ya taşındığında bölge sakinleri değişmeye başladı. Elçiliklerin taşınması sonucunda Tarlabaşı’nın diplomat nüfusu Ankara’ya taşınmıştı. Yanı sıra cumhuriyet tarihi boyunca gayrimüslimlere uygulanan ayrımcı politikalar gayrimüslim nüfusun büyük bir kısmının ülkeyi terk etmesine neden olurken bu dönüşüm daha çok rumların yaşadığı Tarlabaşı’na da yansımıştı.


Zaman içerisinde bölge Türkiye’deki savaş nedeniyle yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan Kürtler, LGBTİ+ nüfus, göçmenler/sığınmacılar gibi sermayeden pay alamayan birçok grubun yaşadığı bir semt oldu. 2012 yılında bölgeyi “temizlemek” ve sermayeye kazandırmak amacıyla Beyoğlu Belediyesi, bir kentsel dönüşüm projesi başlatmıştır. Beyoğlu çevresinde çalışan ve bölgede yaşayan halk evlerinden çıkarılmış, kentin egemen-dışı birçok kültürün hafızasını içeren sokaklarında iş makineleri, tarihi binalarla beraber bu hafızayı da yok etmiştir.


Bir çeşit kent haritası çıkarma olarak bakılabilecek bu performans kent üzerinde kentsel dönüşümün izlerini sürme, kentin hafızasını kazıma, silinmeye çalışılan ile kaybolanı ve silinmeye direneni ortaya çıkarmaya yönelik bir arayıştır.

10 günün 8 gününde günde 4 saat Tarlabaşı’nda, geri kalan zamanı galeri mekanında gerçekleşmiş olan Zehirlenmiş Prenses, açık atölye, yerleştirme ve performans arasındaki sınırda gidip gelmiş bir projedir. 


Sanatçı izleyici karşısında sokakların şimdiki durumu üzerinden zehirlenmiş prensesin izinde bölgenin hafızasını arayarak zehre ve panzehre bakmak için Tarlabaşı sokaklarından eşya, video, fotoğraf, ses ve his toplayarak bunları galeri alanına yerleştirmiş ve yerleştirmelerle çeşitli etkileşimlere girmiştir.