her yanı suyla çevrili


Fotoğraflar: Julia Sterre Schmitz

2019
Canlı performans
4 saat
FUTURE RITUAL, Kunstraum, London
Curated by Joseph Morgan Schofield
28 September

Sanatçı her yanı suyla çevrili‘yi geçmiş ve gelecek, yara ve kabuk, yaşam ve alum, karanlık ve aydınlık arasında bir ritual olarak tanımlar.

Performans zeminin ortasında kare bir siyah kumaşın olduğu bir alanda başlar. Kumaşın dirt köşesinde suyla dolu 4 kase ve köşelerin arasında sanatçının Londra sokaklarından topladığı bir takım doğal malzemeler vardır. Her kasenin üzerinden tavandan aşağı transparan bir misinayla bağlı bir gül sarkar. Mekanın duvarlarında yine transparan misinalarla asılmış su dolu plastik torbalar vardır. Mekanın bir yanındaki pencerelerin arasında yerde, duvara yaslanmış bir ayna durmaktadır.

Sanatçı performans boyunca kimisini başta belirlediği kimisi performans içerisinde oluşan bir seri eylemi (bazen bazılarını tekrarlar halinde) gerçekleştirir. Bu eylemler: siyah kumaş ile temas, parmak uçlarında durmak, iğneler saplamak, parmak uçlarında dururken misinalardan tutarak su torbalarını taşımak, suya kanamak, tüm su torbalarını kesmek, suyun mekanda yayılımını izlemek, gülleri misinalarından kesmek ve kaselerdeki suyu duvara dökmektir.