.ardından


Fotoğraflar: Serkan Yıldırım

2017
Enstalasyon
Aksanat Günümüz Sanatçıları sergisi
Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde
İstanbul

Performatif bir yerleştirme olan .ardından yok olanla temas etmek için bir alandır. İçinden geçtiğimiz katliamlar döneminde ‘bir saldırıdan diğerine doğru’ zamansallığının içinde yaşarken Butler’la elele vererek yasın yeniden ele alınmasına yönelik ihtiyaçtan doğmuştur.


Kayıp, zamanda artık orda olmayanla ilişkilenme üzerinden bir bükülme yaratmakta, bir nevi zamanı dondurmaktadır ve yoğun şiddet olaylarından, kayıplardan sonra iyileşebilmek için yas tutmamız gerekir lakin yas politiktir ve hangi yaşamın yasının tutulabilir olduğu hem ana akım hem muhalif politikalar üzerinden şekillendirilmektedir. Egemen iktidar kimi ölümleri ancak kendi söylemine destek olduğu takdirde anarken muhalif politikalar da yası politik hattan dışlanmakta, kişiyi sinikleştiren bir duygu olarak konumlandırmakta, yerine öfkeyi öne çıkarmaktadır. oysa yas kaybın ardından hayatla yeniden temas edebilmemiz için tek yoldur.